Sposób istnienia utworu muzycznego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 22 (2009) s. 149-159
Michał Wysocki

 

do góry