About the music in an imperfect world : interview with Matthew Shipp = O muzyce w niedoskonałym świecie : wywiad z Matthew Shippem

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 191-196, 404-409
Witold Wachowski , Jacek Klimbej (tł.)

 

do góry