Wynikanie semantyczne w rachunku kwantyfikatorów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 1 (1981) s. 75-91
Wojciech Kawecki

 

do góry