Dancing about music, rather than talking about (the musical mind's) architecture : a review of Marc Leman's "Embodied Music Cognition and Mediation Technology" = Tańczenie o muzyce zamiast rozmowy o architekturze (muzycznego umysłu) : recenzja książki "Embodied Music Cognition and Mediation Technology"

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 176-179, 390-392
Jakub Matyja , Marc Leman (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marc Leman ,Embodied Music Cognition and Mediation Technology ,MIT Press 2007

 

do góry