Nowe określenie człowieka w wieku XVIII

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 4 (1987) s. 3-15
Odo Marquard , R. Stańczak (tł.)

 

do góry