O możliwości interpretowania trójwartościowej logiki Łukasiewicza metodą J. Słupeckiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 3-13
Marek Nowak

 

do góry