O inkluzywnej teorii kwantyfikacji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 25-45
Andrzej Nowicki

 

do góry