Zdania elementarne w "Traktacie" L. Wittgensteina

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 75-82
Zofia Łukszo, Ryszard Kleszcz

 

do góry