Pojęcia "zaniechania działania" w świetle koncepcji logicznej teorii działania

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 83-92
Maria Lewandowska

 

do góry