O poprawności logicznej definicji wyraźnych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 103-127
Jean Pierre Ginisti

 

do góry