"Res cogitans extensa : A philosophical Defense of the Extended Mind Thesis", Georg Theiner, 2011 : [recenzja]

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 168-171
Dawid Lubiszewski, Paweł Gładziejewski , Georg Theiner (aut. dzieła rec.)

 

do góry