Rodowód nauki nowożytnej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 12 (1998) s. 29-48
Elżbieta Jung-Palczewska

 

do góry