Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia : z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 14 (2001) s. 5-41
Marek Rosiak

 

do góry