Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcendentalnej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 14 (2001) s. 59-76
Jan A. Aertsen , Robert Podkoński (tł.)

 

do góry