Realne złożenie a realna różnica : istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 14 (2001) s. 77-101
Rafał Kępa

 

do góry