Zjawisko i rzecz sama w sobie : niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 14 (2001) s. 155-167
Artur Banaszkiewicz

 

do góry