Tragedia według Schopenhauera

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 14 (2001) s. 169-175
Artur Przybysławski

 

do góry