Odpowiedź na recenzję prof. dr Andrzeja Wojtkowskiego: Nowe źródła do historii zrastania się Prus Królewskich z Koroną, w latach 1479-1596, "Studia Źródłoznawcze" 17 (1972)

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 19 (1974) s. 272-273
Karol Górski

 

do góry