"Russia and Kazan. Conquest and imperial ideology (1438-1560)", Jaroslaw Pelenski, The Hague-Paris 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 211-212
Aleksander Gieysztor , Jaroslav Pelenski (aut. dzieła rec.)

 

do góry