Grób kobiety z kultury ceramiki sznurowej znaleziony na cmentarzysku kultury mierzanowickiej w Szarbi

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 50 (1998) s. 163-167
Barbara Baczyńska

 

do góry