Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu"

Prace Komisji Historii Nauki PAU, Tom 7 (2006) s. 95-104
Adam Strzałkowski, Stanisław Waltoś, Jerzy Wyrozumski, Kazimierz Zarzycki, Julian Dybiec, Stefan W. Alexandrowicz, Zbigniew Wójcik, Stanisław Grodziski, Stanisław Salmonowicz

 

do góry