MARC21 dla celów bibliograficznych: uwagi na tle publikacji Adaptacja formatu MARC21 dla bibliografii regionalnej

Biuletyn EBIB, Numer 7 (58) (2004) s. 1
Aleksandra Legeżyńska

 

do góry