Samorząd terytorialny Skarżyska-Kamiennej w okresie międzywojennym

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 1 (2010) s. 93-121
Tadeusz Wojewoda

 

do góry