Polonica od połowy XVIII w. do r. 1918 w zespołach b. Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego w Moskwie, a obecnie w Archiwum Rewolucji Październikowej w Moskwie (CGAOR)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 123-138
Herman Rappaport

 

do góry