"PPS-Lewica 1906-1918. Materiały i dokumenty", t. 1: "1906-1910"; t. 2: "1911-1914", pod red. Feliksa Tycha, Warszawa 1961 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 319-321
Leonard Dubacki , Feliks Tych (aut. dzieła rec.)

 

do góry