Od "Alegorii poddania się Antwerpii" do "Apoteozy Gdańska" : o wpływie Hansa Vredemana de Vriesa na Izaaka van den Blocke

Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 9 (2010) s. 120-135
Sergiusz Michalski

 

do góry