Archaisms in three Polish translations of Romeo and Juliet

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 7 (2013) s. 15-22
Anna Bielska

 

do góry