Kobiety i mężczyźni w językowo-kulturowym obrazie świata w podhalańskich translacjach intrajęzykowych

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 7 (2013) s. 87-97
Justyna Makowska

 

do góry