"Archiwum Ziem Pruskich. Studium archiwoznawcze", Irena Janosz-Biskupowa, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 77 (1972), z. 3 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 176-177
Maria Bogucka , Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry