Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych : doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB)

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 3(4) (2012) s. 517-529
Wioleta Śmiszek-Lindert, Artur Miros

 

do góry