Korespondencyjny Kurs Archiwalny Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 300-302
Czesław Skopowski

 

do góry