Łódź : sposób zarządzania miastem : spojrzenie brytyjskie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, Numer 3 (2000) s. 91-111
Craig Young, Sylwia Kaczmarek

 

do góry