Duchowieństwo Królestwa Polskiego wobec wydarzeń politycznych lat 1861-1862

Niepodległość i Pamięć, Tom 2, Numer 1 (2) (1995) s. 9-50
Jerzy Wągrodzki

 

do góry