Mechanizmy wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej : ujęcie Bayesowskie

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 28 (57), Numer 3/2 (2013) s. 109-121
Jakub Gazda, Marcin Puziak

 

do góry