Instytucje rynku pracy oraz uwarunkowania ich funkcjonowania w krajach transformujących się

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 28 (57), Numer 3/2 (2013) s. 151-166
Wacław Jarmołowicz, Michał Pilc

 

do góry