Postać Tadeusza Kościuszki w patriotycznej agitacji "Wernyhory Śląskiego" : przyczynek do kwestii rozbudzenia świadomości narodowej wśród Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku

Niepodległość i Pamięć, Tom 3, Numer 1 (5) (1996) s. 83-107
Marian Grzegorz Gerlich

 

do góry