Polscy zesłańcy w guberni i obwodzie archangielskim w XIX i XX wieku

Niepodległość i Pamięć, Tom 3, Numer 2 (6) (1996) s. 99-111
Wiktoria Śliwowska

 

do góry