Jerzy Stamirowski - starosta olkuski

Niepodległość i Pamięć, Tom 8, Numer 1 (17) (2001) s. 97-109
Irena Stamirowska-Karpińska

 

do góry