Ku teonomii uczestniczącej : wolność a prawo w świecie encykliki "Veritatis splendor"

Studia Theologica Varsaviensia, Tom 32, Numer 1 (1994) s. 9-24
Andrzej Szostek

 

do góry