Wołyń 1943 : przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach - OUN-SD i UPA na tzw. Północno-zachodnich Ziemiach Ukraińskich

Niepodległość i Pamięć, Tom 20, Numer 3-4 (43-44) (2013) s. 99-140
Mieczysław Samborski

 

do góry