"Komu służył PAX : materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku", red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 : [recenzja]

Niepodległość i Pamięć, Tom 16, Numer 1 (29) (2009) s. 343-349
Andrzej W. Kaczorowski , Sabina Bober (aut. dzieła rec.), Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry