Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956)

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 101-113
Anna Stawarska-Rippel

 

do góry