Z problematyki statusu prawnego organów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 137-146
Beata Baran

 

do góry