Porozumienie postrajkowe jako sposób zakończenia strajku mający oparcie w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 253-262
Gabriela Anna Żółtek

 

do góry