Sprawozdanie z konferencji pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 295-307
Anna Kalisz, Magdalena Półtorak

 

do góry