Sprawozdanie z konferencji naukowej „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna”

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 14, Numer 1 (2014) s. 315-319
Maciej Borski

 

do góry