Domy składowe jako wyraz ewolucji prawa składu na ziemiach polskich w okresie do 1918 r.

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 13-33
Michał Hejbudzki

 

do góry