Rzymskie korzenie stanowiska Gracjana w kwestii przyczyny sprawczej małżeństwa

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 79-86
Sławomir Patrycjusz Kursa

 

do góry