Sprawozdanie z II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Granice Kryminalizacji i penalizacji", Olsztyn, 19-20 września 2013 r.

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 217-219
Małgorzata Szwejkowska, Robert Dziembowski

 

do góry