Kompetencje władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego jako najwyższej instancji sądowniczej: sądownictwo litewskie za panowania Zygmunta I Starego (zarys problematyki)

Meritum, Tom 6 (2014) s. 7-18
Jolanta Kowalik

 

do góry